Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία S.A. και εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και το πρότυπο 13485:2012.