Ιστορικό

Ποιοί είμαστε :
Η πρόοδος στην υγειονομική περίθαλψη συντελείται μέσα από την επιθυμία για αλλαγή, με καινοτόμες λύσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της σύγχρονης ιατρικής.
Αυτό απαιτεί την ανάληψη της ευθύνης ότι, αφενός θα αναγνωρίζονται οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά και αφετέρου θα προσδιορίζονται οι ιδιαίτερες εκάστοτε ανάγκες των καταναλωτών.
Ως κορυφαία εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, η Neuromiss S.A. έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης αυτής.

Η πορεία μας :
Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 2008 με το όνομα Medical Consepts και εκτοτε λειτουργεί με επιτυχία στην ελληνική ιατρική αγορά, με εξειδίκευση σε παθήσεις που αφορούν την σπονδυλική στήλη και σε νευρολογικές διαταραχές. Το 2011, μετά από την συγχώνευσή μας με την εταιρία Hol Care, η επωνυμία μας άλλαξε σε Neuromiss S.A. Από την ίδρυσή μας το 2008, είμαστε διανομείς μια πλήρους σειράς προϊόντων που εστιάζουν στην αποθεραπεία διαταραχών της σπονδυλικής στήλης και τα οποία αφορούν τόσο τους νευροχειρουργούς όσο και τους ασθενείς τους. Όσο μπροστά κι αν προχωράμε, στόχος μας πάντα παραμένει η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας. Η παροχή ποιοτικών προϊόντων σύντηξης, βελτιωμένων λύσεων στην μικρο-επεμβατική παρέμβαση και ο εφοδιασμός με ολοκληρωμένα βιολογικά προϊόντα, είναι άξονες θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία του στόχου αυτού.

Σήμερα:
Με τεχνογνωσία και ειδικευμένη γνώση, με εξειδικευμένο προσωπικό και εθνική κάλυψη, είμαστε σε θέση να συστηθούμε ως μια από τις ισχυρότερες ελληνικές εταιρίες παροχής και τεχνικής υποστήριξης ιατρικού εξοπλισμού, με κορυφαία ποιότητα και εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας.