Όραμα

Η αποστολή μας :
Η αποστολή μας είναι η ανάπτυξη και η παροχή τεχνολογικών καινοτομιών που θα επιτρέψουν στους χειρουργούς να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά, ακόμα και τις πιο πολύπλοκες διαταραχές της σπονδυλικής στήλης. Η Neuromiss αγωνίζεται για να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της πιο υψηλής ποιότητας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ζωής των χειρουργημένων ασθενών.

Όραμα:
  • Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
  • Καινοτόμα προηγμένης τεχνολογίας προϊόντα
  • Συνεχόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση
  • Βελτίωση του ιατρού και της ζωή των ασθενών του
  • Παροχή υψηλής ποιότητας χειρουργικών προμηθειών & εξοπλισμού